682 JUDIKATURA na úseku matrik I- webinář

21. 10. 2022
2400 Kč

online

akreditace MV ČR: AK/PV-672/2022


Seminář je určen všem matrikářům. Důraz je kladen především na seznámení s významnými soudními rozhodnutími v této oblasti, jejich výklad a práci s nimi.

Na tento kurz bude navazovat seminář pro matrikáře „Judikatura na úseku matrik II., webinář“, jehož obsahem bude seznámení se a orientace ve vybrané judikatuře českých, ale i mezinárodních soudů relevantní pro výkon matriční agendy.

Program:

 1. ÚVOD DO SOUDNÍ SOUSTAVY ČR, ZÁVAZNOSTI JUDIKATURY A PRÁCE S NÍ
 • Základní seznámení se soudní soustavou ČR a možnostmi přezkumu matriční činnosti.
 • Vysvětlení základních principů závaznosti české judikatury.
 • Objasnění práce s judikaturou v rámci matriční praxe.
 1. VYBRANÁ JUDIKATURA K PROBLEMATICE JMÉNA A PŘÍJMENÍ
 • Seznámení s významnou a aktuální judikaturou krajských soudů, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu k problematice jména a příjmení
  • zápisy neobvyklých a zdrobnělých jmen,
  • změna příjmení ve správním řízení (důvody a limity změny, zdvojená příjmení, změna příjmení za trvání manželství, změna příjmení nezletilých, změna rodného příjmení).
 • Vliv relevantní judikatury na aplikaci dotčených zákonných ustanovení.
 1. VYBRANÁ JUDIKATURA K ZÁPISŮM DO MATRIČNÍCH KNIH – relevantní aktuální judikatura k opravě zápisu v matriční knize.