712 „Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik, webinář“ pro POKROČILÉ

14. 04. 2023
2000 Kč

online od 8:00 – 13:45


 číslo akreditace: AK/PV-585/2022

I. Úvod:

·   Shrnutí důležitých pojmů s mezinárodním prvkem s dopadem do matriční agendy.

·   Hierarchie pramenů práva ve vazbě na mezinárodní právo a matriční agendu a způsob práce s nimi.

II. Mezinárodní aspekty rodičovství

o   podmínky určování otcovství s mezinárodním prvkem

o   osvojení

o   rodičovství stejnopohlavních párů

o   náhradní mateřství

o   uznávání cizozemských rozhodnutí a veřejných listin ve věci rodičovství

III. Mezinárodní aspekty jména a příjmení

o   volba právní úpravy

o   matriční zápisy cizojazyčných jmen a příjmení českých občanů

o   matriční zápisy jmen a příjmení cizinců nebo občanů ČR ze zahraničí

o   změna cizojazyčného jména a příjmení

o   jména a příjmení příslušníků národnostních menšin

o   změny jména a příjmení cizince

o   uznávání cizozemských rozhodnutí a jiných veřejných listin ve věci změny jména a příjmení

IV. Apostila – podmínky přijetí/odmítnutí apostilované listiny – poznatky Haagské konference mezinárodního práva soukromého k práci s apostilami s dopadem do matriční agendy.

V. Unijní aspekty matrik – aktuální otázky spojené s aplikací relevantních nařízení EU na úseku matrik, vč. postupu matričních úřadů po výstupu Velké Británie z EU a chystaných změn v právu EU s dopadem do matriční agendy.

VI. Výměna matrik.

VII. Úřední překlady do českého jazyka, transkripce nelatinských znaků do latinky.