719 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, webinář

04. 04. 2023
2000 Kč

online od 8:00 – 13:45


AK/PV-976/2022

Program „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, webinář“:

1.      platná právní úprava práva na informace, působnost zákona o svobodném přístupu k informacím, zvláštní a dílčí právní úprava poskytování informací podle jiných zákonů,

2.      základní pojmy: okruh povinných subjektů, žadatel, dotčená osoba, informace, doprovodná informace,

3.      způsoby poskytování informací (na žádost, povinné a dobrovolné zveřejnění) a pravidla pro zveřejnění informací,

4.      ochrana informací, důvody a podmínky omezení práva na informace, poskytování osobních údajů, práva dotčených subjektů, platový nález ÚS a platový test, test proporcionality, povinnost mlčenlivosti,

5.      žádost o poskytnutí informace, forma, vady, lhůty pro vyřízení,

6.      proces poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti, úhrada nákladů,

7.      rozhodování o odepření informací a prostředky žadatele proti rozhodnutí a nečinnosti povinného subjektu,

8.      zneužití práva na informace, opakované žádosti, šikanózní žádosti,

9.      diskuse, praktické příklady.