720 Řízení o přestupcích v prvním stupni, webinář

18. 04. 2023
2000 Kč

online od 8:00 – 14:30

číslo akreditace: AK/PV-709/2022

Program semináře:

Výklad paní lektorky bude zaměřen na VELMI ZÁSADNÍ NOVINKY V PŘESTUPKOVÉM PRÁVU, a to v návaznosti především na:

1)      zákon č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a některé další zákony (tzv. „technická novela“). Tímto zákonem s účinností 1.2.2022 dochází k řadě zásadních změn zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a také dalších zákonů (mimo jiných i zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích);

2)      vyhlášku č. 411/2021 Sb., kterou mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou s účinností od 1.1.2022 dochází k významné změně, neboť nově projednávání přestupků ve většině ze stanovených správních činností vykonávaných obecními úřady již není podmíněno prokázáním zvláštní odborné způsobilosti pro danou správní činnost. Důsledkem této novelizace může být změna funkční příslušnosti k projednávání přestupků na obecních / městských úřadech;

3)      zákon č. 327/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  Tato novela, která nabyla účinnosti 1.1.2022, se významně dotýká činnosti zejména obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, neboť v souvislosti s výkonem agendy některých zákonem stanovených přestupků ukládá těmto úřadům a  krajským pobočkám Úřadu práce nové povinnosti.