788 „Vidimace a legalizace od A do Z“, webinář zaměřeno na e-legalizaci

27. 06. 2023
2000 Kč

online  8:00 – 14:30h, AK/PV-601/2022

Legalizace elektronického podpisu, e-legalizace – možnosti úředního ověření el. podpisů, příslušnost, druhy el.podpisů, postupy při e-legalizaci, překážky, vady. Další e-legalizace.

Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
  4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky
  5. Legalizace – příklady z praxe, e-Legalizace
  6. Vybraná společná ustanovení
  7. Správní poplatky – výklad
  8. Správní řád
  9. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem

Kontrola výkonu přenesené působnosti