791 „Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, webinář“

10. 11. 2023
2000 Kč

online 8:00 – 13:45h,

AK/PV-12/2023

Program:

1.              Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel. Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

2.              Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

3.              Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování. Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel:

a)         Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek. Zahájení řízení.

b)         Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

c)         Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladů pro rozhodnutí včetně provádění dokazování.

d)         Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části).

e)         Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky.

4.              Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel. Zahájení řízení.  Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování. Specifika případného společného řízení.

a)         Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování. Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední.

b)         Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky. Odvolání a odvolací řízení. Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.