795 „Vedení matrik pro pokročilé, webinář“

23. 11. 2023
2000 Kč

Online 8:00 – 13:15h,

AK/PV-711/2022

Program bude nápomocen úředníkům v agendách matrik, a to zejména ve složitějších situacích, které v praxi nastávají v souvislosti s jednotlivými matričními událostmi, v provázanosti do soukromého práva rodinného a mezinárodního práva soukromého.

Program:

  1. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události narození.
  2. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události manželství (registrované partnerství).
  3. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události úmrtí.
  4. Vybrané příklady z praxe z oblasti jména.
  5. Vybrané příklady z praxe z oblasti uvedení a tvorby příjmení.
  6. Příprava a obsah kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání jména a příjmení.