825 „Vidimace a legalizace od A do Z, e-legalizace“

15. 02. 2024
2500 Kč

Prezence od 8:30, začátek semináře v 9:00

Akreditace AK/PV-410/2023

České Budějovice – Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 248/2


Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV, správní řád, notářský řád.
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování.
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace dle zákona a ostatními subjekty.
  4. Vidimace – vidimovaná listina, předložená listina, překážky vidimace, praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, Glosář Prado, způsob provedení vidimace, vidimační doložka, forma.
  5. Legalizace – podmínky, překážky legalizace, příklady z praxe, způsob provedení, legalizační doložka, forma, ověřovací kniha – vedení, změny, zápisy, opravy.
  6. Legalizace elektronického podpisu, e-legalizace – možnosti úředního ověření el. podpisů, příslušnost, druhy el.podpisů, postupy při e-legalizaci, překážky, vady. Další e-legalizace.
  7. Správní poplatky.