836 „E-LEGALIZACE, postup při e-legalizaci podrobně“

15. 03. 2024
2500 Kč

Změna místa konání semináře:
Francouzský sál – Grandhotel Brno, Benešova 605/18, 602 00 Brno.
Hotel se nachází přímo naproti autobusovému nádraží a 300 metrů od nádraží vlakového.

prezence od 8:30, začátek semináře v 9:00 – 15:00h

akreditace: AK/PV-410/2023


Program:

 1. Přehled právních předpisů a relevantní metodiky Ministerstva vnitra
 2. Terminologické změny v zákoně o ověřování a ověřovací vyhlášce a jejich význam
 3. Důvody zavedení ověřování elektronických podpisů, smysl, cíl
 4. Legalizace elektronického podpisu:
  1. Možnosti úředního ověření elektronických podpisů
  2. Vymezení el. podpisů, které je možno úředně ověřit, včetně praktických ukázek
  3. Věcně příslušné orgány k provádění legalizace elektronických podpisů podle zákona o ověřování
  4. Postup při legalizaci elektronického podpisu ověřujícími úřady, včetně praktických ukázek
  5. Překážky legalizace s důrazem na specifika elektronického podpisu
  6. Vedení evidence legalizací elektronických podpisů
  7. Vícečetná legalizace a elektronické podpisy
  8. Vzájemná uznatelnost jednotlivých druhů úředně ověřených elektronických podpisů
  9. Ověřování výstupů e-legalizace a práce s nimi
  10. Prodloužení platnosti ověřovací doložky
  11. Správní poplatky