840 „Vedení matrik pro pokročilé, webinář“

26. 03. 2024
2000 Kč

Online od 8:00 – 13:15h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.

Akreditace: AK/PV-711/2022


Program bude nápomocen úředníkům v agendách matrik, a to zejména ve složitějších situacích, které v praxi nastávají v souvislosti s jednotlivými matričními událostmi, v provázanosti do soukromého práva rodinného a mezinárodního práva soukromého.

Program:

  1. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události narození.
  2. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události manželství (registrované partnerství).
  3. Zvláštnosti a složitější případy v rámci matriční události úmrtí.
  4. Vybrané příklady z praxe z oblasti jména.
  5. Vybrané příklady z praxe z oblasti uvedení a tvorby příjmení.
  6. Příprava a obsah kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání jména a příjmení.