858 „Judikatura na úseku matrik II, webinář“

19. 04. 2024
2000 Kč

Online od 8:00 – 13:15h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.
Akreditace: AK/PV-671/2022


Seminář bude nápomocen úředníkům vykonávajícím matriční agendu v seznámení se a v orientaci ve vybrané judikatuře českých i mezinárodních soudů relevantní pro výkon této agendy. Kurz volně navazuje na vzdělávací program Judikatura na úseku matrik I. (jeho absolvování není podmínkou pro účast na vzdělávacím programu Judikatura na úseku matrik II.).

Program:

 1. RELEVANTNÍ SOUDNÍ JUDIKATURA K VYBRANÝM INSTITUTŮM SPRÁVNÍHO ŘÁDU
 • Významná judikatura k doručování
 • Judikatura k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na úseku matrik
 1. VYBRANÁ JUDIKATURA CIVILNÍCH SOUDŮ S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY
 • Judikatura a sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu k určování otcovství
 1. VYBRANÁ JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA S DOPADEM DO MATRIČNÍ AGENDY
 • Vysvětlení povahy rozhodovací činnosti ESLP
 • K problematice změny pohlaví
 • K problematice stejnopohlavních rodičů
 • K problematice změny či zápisu jména a příjmení

       4. VYBRANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU

 • Vysvětlení povahy rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v agendě matrik.
 • K problematice zápisu a změny jména a příjmení získaného v jednom členském státě na území jiného členského státu.
 • K problematice stejnopohlavních rodičů – uznávání dokladů o rodičovství vydaných jedním členským státem v jiných členských státech.