České Budějovice R51 Riegrova 1756/51, 370 01

Popis cesty: Vlakové a autobusové nádraží jsou vzdálena do max. 15 minut chůze. MHD (zast. Nádraží) přímo proti východu z vlakového nádraží přes ulici a autobusového nádraží na té samé straně ulice. Dojezd 7 min (zastávka Poliklinika Sever), která se nachází 5 minut chůze od budovy Riegrova 51 (R51), bus č. 1, 3, 6, 9. Centrum (Náměstí Přemysla Otakara II.) je vzdálené do max. 10 minut chůze.

 

číslo akreditace: AK/PV-836/2021

Vlastní program:

·   Přehled právních předpisů na úseku mezinárodního práva soukromého

·   Zákon č. 91/2012 Sb. – výklad vybraných ustanovení

·   Platnost cizozemských veřejných listin na území ČR

·   Uznávání cizozemských rozsudků na území ČR

·   Praktické příklady

·   Dotazy, diskuse

„R51“ – Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

číslo akreditace: AK/PV-156/2022

V ceně je tištěná příručka, jejíž autorkou je lektorka Mgr. Kroupová.

PROGRAM: PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

  1. Registrační úřady

1.1.           Pojem „registrační úřad“

1.2.           Úkoly registračního úřadu

  1. Prvotní úkoly související s přípravou voleb do zastupitelstev obcí
  2. Pasivní volební právo
  3. Neslučitelnost funkcí
  4. Pojem „volební strana“; typy volebních stran
  5. Kandidátní listiny

6.1.           Náležitosti, jejich přílohy, podávání

6.2.           Projednávání, odstraňování závad podaných kandidátních listin

6.3.           Rozhodování o registraci / odmítnutí kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta

6.4.           Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

  1. Hlasovací lístek
  2. Vyhlášení výsledků voleb
  3. Osvědčení o zvolení
  4. Závěr