Prezence od 8:30, začátek v 9:00 – 14:30

Ostrava – Dům kultury města Ostravy, a. s., 28. října 2556/124, Ostrava – Moravská Ostrava.
U zastávky tramvaje Krajský úřad (linky 4, 8, 11, 12, 18). Naproti Krajskému úřadu. Možnost parkování u budovy.


V legislativním procesu se nachází velká novela zákona o matrikách, která částečně mění i občanský zákoník a zákon o ověřování.  

K této obsáhlé novele připravujeme ve spolupráci s našimi lektorkami JUDr. Jitkou Morávkovou a Bc. Pavlínou Bartákovou celodenní akreditované prezenční školení v jednotlivých regionech. Školení budou probíhat od září 2023 (termíny a místa naleznete níže). Školení záměrně plánujeme až na podzim letošního roku, protože chceme seriózně podávat ucelený výklad o novele v jejím pokud možno finálním znění. To reálně není možné dříve než po ukončení tzv. druhého čtení v rámci projednávání legislativního návrhu v Poslanecké sněmovně. Do té doby totiž návrh může procházet řadou změn a jak plyne z našich zkušeností s projednáváním předchozích novel zákona o matrikách, poslanecké pozměňovací návrhy finální podobu zákona často zásadním způsobem posunou. Návrh zatím ještě nebyl ani schválen vládou. 

Dům kultury města Ostravy, a. s., 28. října 2556/124, Ostrava – Moravská Ostrava

číslo akreditace: AK/PV-156/2022

V ceně je tištěná příručka, jejíž autorkou je lektorka Mgr. Kroupová.

PROGRAM: PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

  1. Registrační úřady

1.1.           Pojem „registrační úřad“

1.2.           Úkoly registračního úřadu

  1. Prvotní úkoly související s přípravou voleb do zastupitelstev obcí
  2. Pasivní volební právo
  3. Neslučitelnost funkcí
  4. Pojem „volební strana“; typy volebních stran
  5. Kandidátní listiny

6.1.           Náležitosti, jejich přílohy, podávání

6.2.           Projednávání, odstraňování závad podaných kandidátních listin

6.3.           Rozhodování o registraci / odmítnutí kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta

6.4.           Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

  1. Hlasovací lístek
  2. Vyhlášení výsledků voleb
  3. Osvědčení o zvolení
  4. Závěr