Prezence od 8:30, začátek 9:00 – 14:00h,
Akreditace: AK/PV-391/2022

Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1.

Popis cesty: METRO C, METRO A, stanice MUZEUM: z Václavského náměstí (směr shora od Muzea) odbočíte cca v polovině vlevo do ulice Štěpánská, minete palác Lucerna (vpravo) a půjdete dál 250 metrů stále rovně ulicí Štěpánská, institut se nachází vpravo.

Popis cesty: METRO B, stanice Václavské náměstí: z Václavského náměstí (směr nahoru) odbočíte cca v polovině vpravo do ulice Štěpánská, minete palác Lucerna (vpravo) a půjdete dál 250 metrů stále rovně ulicí Štěpánská, institut se nachází vpravo.


Seminář je určen zejména úředníkům územních samosprávných celků, matrikářům, kteří se s problematikou týkající se zvláštní matriky setkávají v rámci každodenního výkonu státní správy na úseku matrik.

Program:

  1. Zvláštní matrika Brno (ZM) – historie v rámci RU, Československa a ČR
  2. Vliv rozdělení Československa a vznik ČR k 1.1.1993 na zapisování do ZM
  3. Působnost a příslušnost ZM
  4. Subjekty oprávněné k podání žádosti o zápis do ZM – prakticky
  5. Zápis narození a jeho specifika
  6. Zápis manželství a jeho specifika
  7. Zápis partnerství a jeho specifika
  8. Zápis úmrtí a jeho specifika