Dvoudenní seminář EVIDENCE OBYVATEL + RUŠENÍ TPDvoudenní seminář k agendám EVIDENCE OBYVATEL + RUŠENÍ TP,
ve dnech 30.-31. 3. 2023 Hradec Králové, hotel Černigov

Program:
Jak správně vést EVIDENCI OBYVATEL – ohlašovnu Mgr. David Fátor
Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Mgr. Pavlína Kroupová, autorka rozsáhlého metodického materiálu k tomuto správnímu řízení.
Semináře jsou akreditované AK/PV-843/2022

Semináře jsou určeny pracovníkům ohlašoven všech stupňů, včetně ORP i KÚ a zejména pak novým starostkám a starostům, kteří na svých obcích tuto agendu vyřizují.

Noční hotel Černigov

Místo konání: Hradec Králové – hotel Černigov 
(přímo u vlakového a autobusového nádraží), Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové,  500 02.

Cena: 5500,- Kč

Cena zahrnuje snížené vložné na 2 semináře, přípravu materiálů a osvědčení, ubytování/1x nocleh se snídaní, stravování po oba dny konání, psací potřeby, pronájem prostor a techniky.

Ubytování pro účastníky ve dvoulůžkových pokojích zajišťuje agentura. Kontakt pro případné dotazy 739 541 564 Mgr. Jaroslava Ježková.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity, nejdéle do středy 1. 3. 2023.  

Program seminářů:

Jak správně vést EVIDENCI OBYVATEL – ohlašovnu
číslo akreditace: AK/PV-843/2022

Program semináře:

  1. Historie evidence obyvatelstva na našem území.
  2. Přehled právních předpisů.
  3. Základní registry a agendové informační systémy veřejné správy.
  4. Zákon o evidenci obyvatel.
  5. Činnosti ohlašovny PRAKTICKY – co ohlašovna vykonává.
  6. Praktické situace a příklady, práce s písemným materiálem, ukázky zapisování do aplikace CzechPoint@office.
  7. Správní poplatky.
  8. Praktická cvičení konkrétních situací – práce s písemným materiálem.

Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

PROGRAM:   

Předmětný vzdělávací program je zaměřen na výklad ust. § 12  zák. č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel a postup správních orgánů v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

1.           Právní úprava zrušení údaje o místu trvalého pobytu v zák. o evidenci obyvatel
2.           Základní zásady řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
3.           Příslušnost správních orgánů k řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
4.           Vedení řízení a úkony správních orgánů včetně doručování
5.           Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného na návrh dle § 12  odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. o evidenci obyvatel
a)       Návrh na zahájení řízení – osoby oprávněné k podání návrhu, správní poplatek
b)      Zahájení řízení
c)       Účastníci řízení – jejich vymezení, práva a povinnosti, zastupování
d)      Specifika případného společného řízení
e)       Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování
f)        Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném na návrh (zánik užívacího práva a neužívání objektu nebo jeho vymezené části)
g)      Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky
6.           Postup v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zahájeného z moci úřední dle § 12  odst. 1 písm. a) a b) zák. o evidenci obyvatel
a)       Zahájení řízení
b)      Účastník řízení – jeho práva a povinnosti, zastupování
c)       Specifika případného společného řízení
d)      Zjišťování stavu věci – shromažďování podkladu pro rozhodnutí včetně provádění dokazování
e)       Posuzování zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu v řízení vedeném z moci úřední
f)        Rozhodnutí – možné způsoby, jeho náležitosti, důsledky
7.           Odvolání a odvolací řízení

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.