634 DVOUDENNÍ „setkávací“ SEMINÁŘ PRO MATRIKÁŘE, v termínu čtvrtek a pátek 26.-27. květen 2022.

26. 05. 2022 - 27. 05. 2022
5900 Kč

Seminář 1: Správní řízení – matrika. Akreditovaná lektorka: JUDr. Jitka Morávková, 8 vyuč.hodin

Seminář 2: Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik. Akreditovaná lektorka: Bc. Pavlína Bartáková, 7 vyuč.hodin.

Akreditace obou seminářů: MV ČR AK/PV-836/2021 a AK/PV-835/2021

Program:
Čtvrtek
8,30-9,30h příjezd a ubytování přihlášených účastníků
9,30-10,00 prezence ve školící místnosti/sále
10,00-12,15 přednáškový blok (seminář 1), oběd
13,00-18,00 přednáškový blok (seminář 1, 2), svačina
18,00 večeře, program s překvapením

Pátek
Nocleh se snídaní pro ubytované
Snídaně 7,45-8,30h
8,30-13,00 přednáškový blok (seminář 2), oběd
Zhodnocení obou seminářů a předání 2 osvědčení. Odjezd účastníků.

Podrobný program najdete zde.

Uzavírka přihlášek po naplnění kapacity, nejpozději ve středu 20. 4. 2022.