e-Legalizace od 1. 7. 2022Ověřování v praxi-vidimace a legalizace, e-LEGALIZACE, novela zákona od 1. 7. 2022
lektorkou seminářů je Bc. Pavlína Bartáková 
semináře probíhají od 9 do 14.30 hodin

Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky
Legalizace – příklady z praxe, e-Legalizace – legalizace elektronického podpisu, definice, působnost a příslušnost, evidence e-Legalizací

čtvrtek 30. 6. ONLINE

úterý  12.7. Ústí nad Labem – Národní dům, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem

čtvrtek  14.7. Hradec Králové – Adalbertinum