LIBEREC úterý 8. 9. 2020 – 580 Nájem bytů a prostor k podnikání; Lektor Mgr. Jakub Jáč

01. 01. 1970

, Úterý, 8 září, 2020, 09:00 - 14:00

Mgr. Jakub Jáč – právník, Právník s praktickými zkušenostmi z oblasti nájemního práva.

,

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Nájmy bytů a prostor k podnikání

Vzdělávací program „Nájem bytu a prostor k podnikání“ je určen zejména starostům,
zastupitelům, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, jakož i
firmám, zajišťujícím agendu správy a hospodaření s majetkem obce, zejména pak pronájem
bytového fondu a nebytových prostor, a to především v návaznosti na nutnou znalost
příslušných právních předpisů z oblasti nájemních vztahů.

Program:
1. Přehled právních předpisů
2. Pojem byt a nebytový prostor
3. Obecná nájemní smlouva – forma smlouvy, dobrá víra a její vliv na uzavření smlouvy,
doba nájmu, skončení nájmu,
4. Nájemné a jeho druhy, způsob určení nájemného a jeho změny
5. Plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor
6. Práva a povinnosti pronajímatele
7. Práva a povinnosti nájemce
8. Společný nájem – členové domácnosti, přechod nájmu, dědění nájmu
9. Podnájem a ubytování
10. Služební byty a byty zvláštního určení
11. Společenství vlastníků jednotek

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna