Liberec – 590 Ověřování v praxi – vidimace a legalizace, Lektor Bc. Pavlína Bartáková, Ministerstvo vnitra, OVS, oddělení matrik a ověřování

01. 01. 1970

Liberec, Čtvrtek, 2 prosince, 2021, 09:00 - 14:00

Bc. Pavlína Bartáková – Ministerstvo vnitra, OVS, oddělení matrik a ověřování. Matrikářka s dlouholetou praxí na všech stupních matričních úřadů. Lektorka IVS Benešov.

budova RADNICE, Nám. Dr. E. Beneše 1/1

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Vzdělávací program „Ověřování v praxi – vidimace a legalizace“ má být nápomocen úředníkům a vedoucím úředníkům, ale i starostům a místostarostům územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

Lektorka kurzů je Bc. Pavlína Bartáková

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT 

Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
  4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky a posuzování, zda jsou součástí obsahu právního významu.
  5. Legalizace – příklady z praxe

Vybraná společná ustanovení

  1. Správní poplatky – výklad
  2. Správní řád
  3. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem
  4. Kontrola výkonu přenesené působnosti

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

Prezence probíhá vždy půl hodiny před začátkem semináře.

Seminář 9:00 – 14 hodin

Paní lektorka účastníky semináře seznámí s aktuálními změnami v ověřování podpisů a listin. 

Účastníci semináře obdrží aktuální text Zákona o ověřování a Vyhlášky o ověřování s barevně vyznačenými změnami.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárek

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna