Plzeň – 585 Ověřování v praxi – vidimace a legalizace, Lektor Mgr. Jaroslava Ježková

01. 01. 1970

Plzeň, Úterý, 19 října, 2021, 09:30 - 14:30

Mgr. Jaroslava Ježková – právník – vedoucí oddělení matrik a státního občanství – Krajský úřad Libereckého kraje.

Hotel Trend, Kovářská 2844/13a

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Vzdělávací program „Ověřování v praxi – vidimace a legalizace“ má být nápomocen úředníkům a vedoucím úředníkům, ale i starostům a místostarostům územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

Lektorka kurzů je Mgr. Jaroslava Ježková

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT 

Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
  4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky a posuzování, zda jsou součástí obsahu právního významu.
  5. Legalizace – příklady z praxe

Vybraná společná ustanovení

  1. Správní poplatky – výklad
  2. Správní řád
  3. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem
  4. Kontrola výkonu přenesené působnosti

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

Prezence probíhá vždy půl hodiny před začátkem semináře.

Seminář 9:30 – 14 hodin

Paní lektorka účastníky semináře seznámí se změnami v ověřování podpisů a listin, přijatými  novelou Zákona o ověřování č.279/2019 Sb. a Vyhláškou č. 280/2019 Sb., které nabývají účinnosti 21. listopadu 2019.

Účastníci semináře obdrží aktuální text Zákona o ověřování a Vyhlášky o ověřování s barevně vyznačenými změnami.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárek

nahrávám mapu....

kapacita na tento seminář je již zaplněna