Praha – 595 Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi, lektor Mgr. David Fátor

01. 01. 1970

, Úterý, 11 ledna, 2022, 09:00 - 16:00

Mgr. David Fátor – krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

,

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Místo konání bude upřesněno.

Prezence probíhá vždy půl hodiny před začátkem semináře.

Program: Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi

Občanské průkazy

Přehled právních předpisů, OP jako pojem a druhy OP, Zapisované údaje do OP, Vydávání a převzetí OP, Doba platnosti, skončení platnosti OP, Povinnosti držitelů OP a dalších osob (nakládání s OP), Působnost na úseku OP, Přestupky na úseku OP, Evidence OP, poskytování údajů, Správní poplatky, Informace MV a KÚ.

Cestovní doklady

Přehled právních předpisů, Pojem a používání cestovního dokladu, Údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění včetně zápisu dětí, Doba platnosti cestovních dokladů, Podmínky k vydání cestovního dokladu, Doklady potřebné pro vydání cestovních dokladů, Příjem žádostí o vydání cestovních dokladů, Prokazování údajů v žádosti, Výdej – převzetí vyhotovených dokladů, Informační systém evidence CD, poskytování údajů, Povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů, Správní poplatky.

Dotazy a diskuze.

mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna