679 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

14. 10. 2022
2400 Kč

Zlín, hotel Garni, nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín 760 01


číslo akreditace: AK/PV – 432/2019

Program semináře:

  1. Historie evidence obyvatelstva na našem území.
  2. Přehled právních předpisů.
  3. Základní registry a agendové informační systémy veřejné správy.
  4. Zákon o evidenci obyvatel.
  5. Činnosti ohlašovny PRAKTICKY – co ohlašovna vykonává.
  6. Praktické situace a příklady, práce s písemným materiálem, ukázky zapisování do aplikace CzechPoint@office.
  7. Správní poplatky.
  8. Praktická cvičení konkrétních situací – práce s písemným materiálem.

2400 Kč

Vyplněné údaje slouží mj. jako podklady pro faktury