606 Nájem bytu a prostor sloužících podnikání

08. 03. 2022
2200 Kč

Vzdělávací program „Nájem bytu a prostor sloužících podnikání“ je určen zejména úředníkům územních samosprávných celků, zajišťujících agendu správy a hospodaření s majetkem obce, zejména pak pronájem bytového fondu a nebytových prostor, a to především s ohledem na nutnou znalost příslušných právních předpisů z oblasti nájemních vztahů a jejich aplikaci v praxi.

Program:

1.           Přehled právních předpisů

2.           Pojem byt a nebytový prostor

3.           Obecná nájemní smlouva – forma smlouvy, dobrá víra a její vliv na uzavření smlouvy, doba nájmu, skončení nájmu,

4.           Nájemné a jeho druhy, způsob určení nájemného a jeho změny

5.           Plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor

6.           Práva a povinnosti pronajímatele

7.           Práva a povinnosti nájemce

8.           Společný nájem – členové domácnosti, přechod nájmu, dědění nájmu

9.           Podnájem a ubytování

10.         Služební byty a byty zvláštního určení

11.         Společenství vlastníků jednotek