Nájem bytu a prostoru sloužícího podnikání

Nadcházející události:
Praha, Pátek, 20 listopadu, 2020, 09:00 - 14:00

Mgr. Martin Hanuš, LL.M. – právník, Právník s praktickými zkušenostmi z oblasti nájemního práva.

Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a
1900.00 Kč
KOUPIT

Vzdělávací program „Nájmy bytů a prostor k podnikání dle nového OZ“ je určen zejména starostům, zastupitelům, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zajišťujícím agendu správy a hospodaření s majetkem obce, zejména pak pronájem bytového fondu a nebytových prostor,  a to především v návaznosti na nutnou znalost příslušných právních předpisů z oblasti nájemních vztahů. Vhodný je i pro pracovníky, zajišťující agendu evidence obyvatel.

 Hlavními cíli pak jsou:

 • Interpretace  základních pojmů a institutů  této oblasti
 • Dobrá orientace v příslušných právních předpisech
 • Schopnost aplikace v praxi

 PROGRAM:   Prezentace v programu PowerPoint

 Program:

 1. Přehled právních předpisů
 2. Pojem byt a nebytový prostor
 3. Obecná nájemní smlouva – forma smlouvy, dobrá víra a její vliv na uzavření smlouvy, doba nájmu, skončení nájmu,
 4. Nájemné a jeho druhy, způsob určení nájemného a jeho změny
 5. Plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor
 6. Práva a povinnosti pronajímatele
 7. Práva a povinnosti nájemce
 8. Společný nájem – členové domácnosti, přechod nájmu, dědění nájmu
 9. Podnájem a ubytování
 10. Služební byty a byty zvláštního určení
 11. Společenství vlastníků jednotek

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček