Ověřování v praxi – vidimace a legalizace

Nadcházející události:
Je nám líto, ale momentálně nejsou žádné události

Paní lektorka účastníky semináře seznámí se změnami v ověřování podpisů a listin, přijatými  novelou Zákona o ověřování č.279/2019 Sb. a Vyhláškou č. 280/2019 Sb., které nabývají účinnosti 21. listopadu 2019.

Účastníci semináře obdrží aktuální text Zákona o ověřování a Vyhlášky o ověřování s barevně vyznačenými změnami.

Vzdělávací program „Ověřování v praxi – vidimace a legalizace“ má být nápomocen úředníkům a vedoucím úředníkům, ale i starostům a místostarostům územních samosprávných celků, které mají působnost na úseku vidimace a legalizace, a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů z oblasti vidimace a legalizace, ale i ustanovení správního řádu a notářského řádu.

PROGRAM:   PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT 

Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
  4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky a posuzování, zda jsou součástí obsahu právního významu.
  5. Legalizace – příklady z praxe

Vybraná společná ustanovení

  1. Správní poplatky – výklad
  2. Správní řád
  3. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem
  4. Kontrola výkonu přenesené působnosti 

Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárek