Řízení o přestupcích v prvním stupni

Nadcházející události:

Plzeň, Úterý, 24 listopadu, 2020, 09:30 - 16:00

Mgr. Pavlína Kroupová – právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.


Hotel Trend, Kovářská 2844/13a

2200.00 Kč


KOUPIT

Praha, Pátek, 4 prosince, 2020, 09:00 - 16:00

Mgr. Pavlína Kroupová – právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.


Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a

2200.00 Kč


KOUPIT

Olomouc, Čtvrtek, 17 prosince, 2020, 09:00 - 16:00

Mgr. Pavlína Kroupová – právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.


BEA Centrum, Kosmonautů 1288/1

2200.00 Kč


KOUPIT

Hlavním účelem semináře je účastníky seznámit s reformou správního trestání – se zákonem č. 250/2016 Sb., a se zkušenostmi s jeho uplatňováním v praxi

Seminář je určen především úředníkům územních samosprávných celků zajišťujícím výkon agendy správního trestání (tedy přestupků nebo jiných správních deliktů fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob).

Mimo pracovníků, řešících přestupky proti občanskému soužití a majetku, se zákon 250/2016 Sb. týká i pracovníků, řešících přestupky v oblastech:

– dopravy,

– územního plánování a stavebního řádu,

– státní památkové péče,

– vnitřní správy,

– životního prostředí,

– živnostenského podnikání,

– sociálních služeb,

– sociálně-právní ochrany dětí,

– zdravotnictví,

– členů komisí k projednávání přestupků obcí

– státních zaměstnancům orgánů státní správy

  Cílem semináře je zejména:

– uvést účastníky do nové právní úpravy správního trestání podle zák. č. 250/2016 Sb.

– napomoci účastníkům v orientaci v zák. č. 250/2016 Sb.

– v představení nových institutů, které upravuje zák. č. 250/2016 Sb.

– poukázat na zvláštní úpravy (odchylky) oproti obecné úpravě v zák. č. 500/2004 Sb.

– zdůraznit nové kvalifikační požadavky na oprávněnou úřední osobu stanovené zák. č. 250/2016 Sb..

 Důležité upozornění:

V průběhu semináře nemůže být paní lektorkou poskytnut výklad k jednotlivým speciálním typům řízení v oblasti správního trestání, upravených cca ve 250 zvláštních zákonech.

Seminář je akreditovaný u MV ČR, účastnící obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

Vylosovaný účastník semináře obdrží od vzdělávací agentury pozornost.