DVOUDENNÍ seminář pro DOPRAVNÍ PŘESTUPKÁŘE 7. – 8. 11. 2024,
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr.

Lektoři:
Mgr. Petr Hrdlička, Nové přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu.
Mgr. Leoš Staněk – Přestupky v dopravě – prakticky


„Nové“ přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturuAK/PV-144/2024,  8 hodin/9:00-15:45

Mgr. Petr Hrdlička, právník, lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu, vedoucí Oddělení silniční dopravy, Obor dopravy a silničního hospodářství, KÚ Olomouckého kraje.

Seminář bude nápomocen úředníkům územních samosprávných celků (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů) vykonávajícím správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

Cílem tohoto semináře je prohloubit znalosti o stávajících, ale i nových přestupcích, a získat nové zkušenosti především ze zákona o silničním provozu, okrajově též zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika dokazování v řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

Program:

 1. rozbor a kvalifikace jednotlivých skutkových podstat předmětných přestupků, včetně správních trestů;
 2. provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);
 3. odůvodnění rozhodnutí (se zaměřením zejména na naplnění materiální stránky, správní tresty apod.);
 4. judikatura;
 5. diskuse a sdílení zkušeností.

pátek 8. 11. 2024  Přestupky v dopravě – prakticky.

Lektor: Mgr. Leoš Staněk, právník, vedoucí správního úřadu, Městský úřad Holice.
AK/PV-435/2019, rozsah 6h

Program:

 1. Úvod (seznámení účastníků s programem a cílem semináře, představení lektora
 2. Pojem přestupku, přehled právních předpisů
 3. Vybrané procesní otázky u dopravních přestupků (relevantní právní předpisy, aktuální judikatura, upozornění na zbytečná pochybení)
 4. Vybrané dopravní přestupky (příklady typických skutkových námitek a návrhy jejich vypořádání, zbytečné chyby správních orgánů při dokazování, relevantní judikatura) – přestupky spojené s alkoholem a jinými návykovými látkami, antiradar, zákaz předjíždění (obecná, zvláštní úprava), překročení nejvyšší povolené rychlosti, další přestupky dle aktuálního vývoje judikatury
 5. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla
 6. Dotazy, diskuse, předání materiálů (vzory, judikatura)

Podrobnosti k akci a celému programu bude postupně doplňovat na této webové stránce.


Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

 

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.