VELKÁ NOVELA zákona o matrikáchPřipravujeme – v legislativním procesu se nachází velká novela zákona o matrikách, která částečně mění i občanský zákoník a zákon o ověřování.  

Číslo akreditace AK/PV-604/2023

K této obsáhlé novele připravujeme ve spolupráci s našimi lektorkami JUDr. Jitkou Morávkovou a Bc. Pavlínou Bartákovou celodenní akreditované prezenční školení v jednotlivých regionech. Školení budou probíhat od září 2023 (termíny a místa naleznete níže). Školení záměrně plánujeme až na podzim letošního roku, protože chceme seriózně podávat ucelený výklad o novele v jejím pokud možno finálním znění. To reálně není možné dříve než po ukončení tzv. druhého čtení v rámci projednávání legislativního návrhu v Poslanecké sněmovně. Do té doby totiž návrh může procházet řadou změn a jak plyne z našich zkušeností s projednáváním předchozích novel zákona o matrikách, poslanecké pozměňovací návrhy finální podobu zákona často zásadním způsobem posunou. 

Návrh zákona byl zaslán do PS PČR 21. 4. 2023, nyní je aktuálně projednáván jako sněmovní tisk 431 https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=9&T=431

Termíny:

PRAHA – čtvrtek 21. září 2023
ÚSTÍ NAD LABEM – pátek 22.září
LIBEREC – čtvrtek 5.října

OSTRAVA – čtvrtek 12.října
OLOMOUC – pátek 13.října

BRNO – čtvrtek 19.října plná kapacita
ZLÍN – pátek 20.října

PLZEŇ – čtvrtek 2.listopadu
KARLOVY VARY  – pátek 3.listopadu

ČESKÉ BUDĚJOVICE – úterý 7.listopadu plná kapacita
JIHLAVA – čtvrtek 9.listopadu

HRADEC KRÁLOVÉ – čtvrtek 30.listopadu
PRAHA – pátek 1.prosince

ČESKÉ BUDĚJOVICE – pátek 8. prosince
HRADEC KRÁLOVÉ – čtvrtek 14. prosince
BRNO – pátek 15. prosince

Program semináře:

 1. Úvodní seznámení s okruhy schválených změn a rámcové upozornění na další schválené, ale dosud neúčinné změny
 2. Změny v působnosti na úseku matrik
 3. Změny v kontrolní činnosti na úseku matrik, jména a příjmení
 4. Změny ve vedení a zápisech do matričních knih
 5. Změny ve vedení a nahlížení do sbírky listin
 6. Změny spojené s vydáváním matričních dokladů, doslovných výpisů z matričních knih a potvrzení o údajích zapisovaných do matričních knih
 7. Změny v oblasti určování rodičovství, vč. matričních důsledků
 8. Změny v oblasti osvojení, vč. matričních důsledků
 9. Změny spojené s uzavíráním manželství
 10. Změny spojené se vstupem do registrovaného partnerství
 11. Změny v oblasti zápisů a užívání jména a příjmení, vč. jména a příjmení nezletilých, příjmení manželů a jména a příjmení cizinců
 12. Novinky v oblasti změny jména a příjmení
 13. Změny v agendě zvláštní matriky
 14. Změny v oblasti správního trestání na úseku matrik
 15. Změny v oblasti správních poplatků s vazbou na výkon matriční agendy
 16. Změny v zákoně o ověřování