VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – činnost registračních úřadů.

19. 05. 2022
2600 Kč

Národní dům – Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem

číslo akreditace: AK/PV-156/2022

V ceně je tištěná příručka, jejíž autorkou je lektorka Mgr. Kroupová.

PROGRAM: PREZENTACE V PROGRAMU POWERPOINT

  1. Registrační úřady

1.1.           Pojem „registrační úřad“

1.2.           Úkoly registračního úřadu

  1. Prvotní úkoly související s přípravou voleb do zastupitelstev obcí
  2. Pasivní volební právo
  3. Neslučitelnost funkcí
  4. Pojem „volební strana“; typy volebních stran
  5. Kandidátní listiny

6.1.           Náležitosti, jejich přílohy, podávání

6.2.           Projednávání, odstraňování závad podaných kandidátních listin

6.3.           Rozhodování o registraci / odmítnutí kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta

6.4.           Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

  1. Hlasovací lístek
  2. Vyhlášení výsledků voleb
  3. Osvědčení o zvolení
  4. Závěr