816 „Vedení matrik pro začátečníky, webinář“

23. 01. 2024
2000 Kč

Online od 8:00

akreditace: AK/PV-712/2022


Vzdělávací program má být nápomocen úředníkům v agendách matrik, v základní orientaci při vedení matrik, provádění a postupech v rámci základních matričních agend. Důraz je kladen především na výklad zákona o matrikách a jeho prováděcí vyhlášky.

Program:

  1. Působnost a vedení matrik.
  2. Matriční událost, matriční skutečnost, dodatečný záznam, dodatečný zápis.
  3. Základy v rámci zápisu matriční události narození.
  4. Základy v rámci zápisu matriční události manželství (registrované partnerství).
  5. Základy v rámci zápisu matriční události úmrtí.
  6. Vydávání výpisů z matričních knih a sbírek listin.
  7. Výměna matrik s cizinou.