E-learningVstup do členské sekce pro E-learning: Vidimace a legalizace – průvodce individuální přípravou ke zkoušce podle zákona o ověřování.

Zajímá Vás obsah E-learningu nebo si ho chcete také zakoupit? Potom klikněte zde.

Jste začátečník, začátečnice v agendě ověřování a chcete se ujistit, že Vaše znalosti jsou správné? Připravujete se na zkoušku u nadřízeného úřadu a chcete si ověřit, že jste dobře připraven/a, vše chápete správně a Vaše znalosti jsou k úspěšnému provedení zkoušky dostatečné? Pak je tento e-learningový akreditovaný kurz určen přímo pro Vás.

Zkouška podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů a podle Směrnice MV ze dne 21. 6. 2006, č.j.: VS – 28/60/2-2006, ve znění směrnice MV čj. MV-118182-25/VS-2022 ze dne 30. září 2022, k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (dále jen „zkouška“).

Naše paní lektorka Bc. PAVLÍNA BARTÁKOVÁ, mj. autorka publikace „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo MV ČR,  připravila zejména pro osoby, které se individuálně připravují na zkoušku tento vzdělávací program, ve formě videa e-learning, který je rozčleněn do 5 částí. Ke každé části paní lektorka připravila kontrolní otázky, na které následně připravila i odpovědi. Je počítáno s tím, že kontrolní otázky si posluchač vždy zopakuje a zároveň si zopakuje i odpovědi. V závěru je připravena i praktická část se situačními příklady k vidimaci a legalizaci.