Akreditované semináře

Naši přednášející jsou jen profesionálové s dlouholetou praxí v oboru, spokojenost s obsahem i výkladem je zaručena.

Říjen

Online

pátek 07. 10. 2022 08:00 - 14:30

678 „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ e-Legalizace

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Hradec Králové

úterý 18. 10. 2022 09:00 - 14:00

680 Zvláštní matrika prakticky, krok za krokem

Bc. Markéta Tintěrová Od r. 1992 pracuje jako matrikářka jednoho z největších matričních úřadů v České republice, a to Úřadu městské části Brno-střed. Zde od r. 2006 působí na pozici vedoucí Matričního úřadu, jehož součástí je i Oddělení zvláštní matriky. Od roku 2010 se věnuje lektorské činnosti, kdy dlouhodobě spolupracuje především s Ministerstvem zahraničních věcí na realizaci regionálních a předvýjezdových konzulárních školení.

Online

čtvrtek 20. 10. 2022 08:00 - 14:00

681 Státní symboly a symboly územních samosprávných celků, webinář

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Online

pátek 21. 10. 2022 08:00 - 13:15

682 JUDIKATURA na úseku matrik I- webinář

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Listopad

Online

čtvrtek 03. 11. 2022 08:00 - 14:00

695 Přestupky v dopravě – prakticky, webinář

Mgr. Leoš Staněk Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic

Online

pátek 04. 11. 2022 09:00 - 13:15

673 Vedení KRONIKY obce, města

Mgr. Jiří Klusoň právník odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury

Online

úterý 08. 11. 2022 08:00 - 14:00

694 Vidimace a legalizace od A do Z, webinář PRO ZAČÁTEČNÍKY

Bc. Pavlína Bartáková V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Online

čtvrtek 10. 11. 2022 08:00 - 14:30

672 Správní řízení – matrika

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Online

úterý 22. 11. 2022 08:00 - 14:00

683 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z, webinář

Mgr. David Fátor krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Hradec Králové

čtvrtek 24. 11. 2022 - 25. 11. 2022 08:00 - 13:00

Dvoudenní seminář pro přestupkáře 24.-25. 11. 22

Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M. Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO. Lektor a zkušební komisař IVS Praha. Člen prac.skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci veř.pořádku, obč.soužití a majetku. Autor mnoha odborných publikací a komentářů z oblasti přestupkového práva. Mgr. Pavlína Kroupová právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Online

úterý 29. 11. 2022 08:00 - 14:00

684 Nájem bytu a prostor sloužících podnikání, webinář

Mgr. Bc. Zdena Paukertová právnička se zaměřením na nájmy a nájemní právo s letitými praktickými zkušenostmi

Brno

úterý 29. 11. 2022 09:00 - 15:00

685 Správní řízení – matrika

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Prosinec

Online

čtvrtek 01. 12. 2022 08:00 - 14:00

686 Občanský zákoník v matričních agendách, webinář

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Online

pátek 02. 12. 2022 08:00 - 14:00

687 Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi – webinář

Mgr. David Fátor krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Praha

úterý 06. 12. 2022 09:00 - 15:00

688 Zvláštní matrika prakticky krok za krokem

Bc. Markéta Tintěrová Od r. 1992 pracuje jako matrikářka jednoho z největších matričních úřadů v České republice, a to Úřadu městské části Brno-střed. Zde od r. 2006 působí na pozici vedoucí Matričního úřadu, jehož součástí je i Oddělení zvláštní matriky. Od roku 2010 se věnuje lektorské činnosti, kdy dlouhodobě spolupracuje především s Ministerstvem zahraničních věcí na realizaci regionálních a předvýjezdových konzulárních školení.

Pardubice

čtvrtek 08. 12. 2022 09:00 - 15:00

689 Státní symboly  a symboly územních samosprávných celků

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Pardubice

pátek 09. 12. 2022 09:00 - 15:00

690 Svatební obřad od A do Z. Příprava, role a projev oddávajícího a matrikáře

Mgr. Jaroslava Ježková praxe od r. 1986 v oblastech evidence obyvatel, vidimace a legalizace, matrika. Do listopadu 2021 působila jako vedoucí odd. matrik a státního občanství na KÚ v Liberci.

Online

úterý 13. 12. 2022 08:00 - 14:00

691 Vidimace a legalizace od A do Z, webinář

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Online

úterý 13. 12. 2022 08:00 - 14:00

692 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, webinář

Mgr. Bc. Zdena Paukertová právnička se zaměřením na nájmy a nájemní právo s letitými praktickými zkušenostmi

Online

čtvrtek 15. 12. 2022 08:00 - 15:00

693 Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik, webinář

Bc. Pavlína Bartáková V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Contact form

Nenašli jste, co jste hledali?
Napište nám a my Vám nabídneme seminář na míru. Chcete seminář jen pro Váš tým? Chcete seminář přímo u Vás? Pro nás to není žádný problém!