Tvoří jen kvalifikovaní profesionálové s dlouholetou praxí

Bc. Markéta Tintěrová

vedoucí Matričního úřadu, Úřadu městské části Brno-střed

Od r. 1992 pracuje jako matrikářka jednoho z největších matričních úřadů v České republice, a to Úřadu městské části Brno-střed. Zde od r. 2006 působí na pozici vedoucí Matričního úřadu, jehož součástí je i Oddělení zvláštní matriky. Od roku 2010 se věnuje lektorské činnosti, kdy dlouhodobě spolupracuje především s Ministerstvem zahraničních věcí na realizaci regionálních a předvýjezdových konzulárních školení.

Bc. Pavlína Bartáková

Od roku 1984 pracovala na úseku matrik u všech stupňů matričních úřadů (na obecním úřadě, městském úřadě, magistrátu města, krajském úřadě a Ministerstvu vnitra, oddělení matrik a ověřování). Byla také lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha pro odbornou přípravu ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství. Je autorkou praktického průvodce „Vidimace a legalizace“ vydaného Ministerstvem vnitra v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“.

Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.

Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO.

Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO. Lektor a zkušební komisař IVS Praha. Člen prac.skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci veř.pořádku, obč.soužití a majetku. Autor mnoha odborných publikací a komentářů z oblasti přestupkového práva.

JUDr. Luboš Průša

advokát, specializace veřejná správa

Obecní a krajský zastupitel, bývalý starosta, krajský radní, ředitel Krajského úřadu.

Mgr. David Fátor

krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Mgr. Jaroslava Ježková

právnička

praxe od r. 1986 v oblastech evidence obyvatel, vidimace a legalizace, matrika. Do listopadu 2021 působila jako vedoucí odd. matrik a státního občanství na KÚ v Liberci.

Mgr. Jiří Klusoň

právník odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury

Mgr. Pavlína Kroupová

právník

právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Mgr. Zdena Paukertová

Právnička s letitou praxí a zkušenostmi v oblasti nájemního práva. Právnička s praxí ve veřejné správě s praktickými zkušenostmi s aplikací zákona o svobodném přístupu k informacím z pohledu povinného subjektu.

Radim Martynek

jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., dobrovolník v Domově pro seniory Sokolnice, p. o., autor publikace Písemná komunikace v praxi a románů On a Ona, výhradní výrobce Dobrofenu (anti/kokoticum), pisálek blogu, autor projektů DOBRÝ ÚŘAD a Škola gentlemanů, distributor céček Lidická 19 – 602 00 Brno – 777 858 954 –www.akademie-vzdelavani.cz P. S. Ten zvídavý tvor je Charlie :-)