Tvoří jen kvalifikovaní profesionálové s dlouholetou praxí

Bc. Markéta Tintěrová

vedoucí Matričního úřadu, Úřadu městské části Brno-střed

Od r. 1992 pracuje jako matrikářka jednoho z největších matričních úřadů v České republice, a to Úřadu městské části Brno-střed. Zde od r. 2006 působí na pozici vedoucí Matričního úřadu, jehož součástí je i Oddělení zvláštní matriky. Od roku 2010 se věnuje lektorské činnosti, kdy dlouhodobě spolupracuje především s Ministerstvem zahraničních věcí na realizaci regionálních a předvýjezdových konzulárních školení.

Bc. Pavlína Bartáková

Bc. Pavlína Bartáková

V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.

Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO.

Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO. Lektor a zkušební komisař IVS Praha. Člen prac.skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci veř.pořádku, obč.soužití a majetku. Autor mnoha odborných publikací a komentářů z oblasti přestupkového práva.

JUDr. Jitka Morávková

Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Luboš Průša

advokát, specializace veřejná správa

Obecní a krajský zastupitel, bývalý starosta, krajský radní, ředitel Krajského úřadu.

Mgr. Bc. Zdena Paukertová

právnička se zaměřením na nájmy a nájemní právo s letitými praktickými zkušenostmi

Mgr. David Fátor

krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Mgr. Jaroslava Ježková

právnička

praxe od r. 1986 v oblastech evidence obyvatel, vidimace a legalizace, matrika. Do listopadu 2021 působila jako vedoucí odd. matrik a státního občanství na KÚ v Liberci.

Mgr. Jiří Klusoň

právník odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury

Mgr. Leoš Staněk

právník

Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic

Mgr. Pavlína Kroupová

právník

právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.