863 „Nájem bytu a prostor sloužících podnikání, webinář“ 

17. 05. 2024
2000 Kč

Online od 8:00 – 13:00h – všem doporučujeme přihlásit se včas a před začátkem semináře – místnost otvíráme mezi 7:20 a 7:30.
Akreditace: AK/PV-586/2022


Program:

  1. Přehled aktuálních právních předpisů upravující danou problematiku
  2. Základní pojmy a zásady nájemního vztahu
  3. Vznik nájemního vztahu, forma a obsah nájemní smlouvy
  4. Práva a povinnosti smluvních stran
  5. Nájemné, způsob jeho určení a zvyšování
  6. Plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor
  7. Doba nájmu, skončení nájmu
  8. Společný nájem, přechod nájmu, dědění nájmu
  9. Podnájem a ubytování
  10. Služební byty a byty zvláštního určení