Dvoudenní seminář pro MATRIKY 2024„Manželství a registrované partnerství – praktické postupy v matriční praxi, posouzení dokladů, cizina, důsledky do příjmení, správní řízení – dvoudenní seminář 
30. – 31. 5. 2024 Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr. 

Lektorky: JUDr. Jitka Morávková, Bc. Pavlína Bartáková a Bc. Markéta Tintěrová

PROGRAM: Společně probereme PRAKTICKY formou WORKSHOPU například: předoddavkové řízení – manželství, partnerství, příprava dokladů, cizina, elektronické matriční doklady/ eApostille/překlady e-dokladů. Dohoda o příjmení, dodatečné dohody o příjmení manželů s odkazem na novelu ZoM a dodatečné záznamy do MK, změna příjmení/děti starší a mladší dvanácti let, uzavření manželství v cizině – alternativy příjmení dle cizozemského OL, RP v cizině a mnoho dalších praktických příkladů. Dále budou probíhat ukázky obřadů – vše prakticky.

„Manželství a registrované partnerství – praktické postupy v matriční praxi, posouzení dokladů, cizina, důsledky do příjmení, správní řízení – dvoudenní seminář 

AK/PV-1145/2024, 13 hodin
Seminář je rozvržen do dvou dnů:
1.den v délce 8 vyučovacích hodin, začátek v 10.00h, konec v 17.15h.
2.den v délce 5 vyučovacích hodin, začátek v 8.00h, konec ve 12.00h.

JUDr. Jitka Morávková, Bc. Pavlína Bartáková, Bc. Markéta Tintěrová

Seminář bude nápomocen úředníkům územních samosprávných celků, kteří zajišťují správní činnosti na úseku matrik, jména a příjmení.
Záměrem je nejen podrobně popsat jak institut manželství (M) a registrovaného partnerství (RP) vzniká, ale též zařadit postupy v rámci předoddavkového řízení, řízení o vstupu do RP, posuzování dokladů z ciziny, řízení o prominutí předložení dokladů, nově i e-dokladů. Postupy v rámci vzniku u obou těchto institutů, včetně důsledků do příjmení před i po M a RP a konečně pak i postupy zápisu do matriční knihy. Obřad a úřední akt. Praktické příklady uzavření M a RP v cizině s dopadem na zápis do zvláštní matriky.

Podrobný program:
1.  manželství a registrované partnerství (RP), místo a termín „obřadu“
2.  předoddavkové řízení/řízení před vstupem do RP s cizím prvkem, předkládané doklady s cizincem/občanem s trvalým pobytem v zahraničí – teorie/praxe 
3.  řízení o prominutí dokladů cizinců/občanů s trvalým pobytem v zahraničí – rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím
4. dohoda o příjmení manželů + pro společné děti/ problematika příjmení osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství ve vazbě na vznik RP
5.  ukázka sňatečných obřadů a ukázka úředního aktu prohlášení o vstupu do RP
6.  zápis v knize manželství a partnerství, vydání matričního dokladu
7.  dodatečné dohody o příjmení manželů dle novely zákona o matrikách a občanského zákoníku a dodatečné záznamy do matričních knih 
8.  změna příjmení manželů ve správním řízení za trvání manželství, včetně dopadu na příjmení dětí (dítě starší a mladší 12 let)
9.  změna příjmení partnera/partnerky ve správním řízení za trvání partnerství 
10.  uzavření manželství v cizině – modelové situace, provedení zápisu do zvláštní matriky s různými alternativami uvedení dohody o příjmení na cizozemském oddacím listu s dopadem na zápis do zvláštní matriky  
11.  vstup do registrovaného partnerství v cizině s dopadem na zápis do zvláštní matriky – RP, která se příčila veřejnému pořádku ČR

Dotazy a diskuze v průběhu celého semináře.

Seminář je rozvržen do dvou dnů, časový rozsah 13 hodin:
1. den v délce 8 vyučovacích hodin, začátek v 10.00h, konec v 17.15h.
2. den v délce 5 vyučovacích hodin, začátek v 8.00h, konec ve 12.00h.

Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr – Jana Koziny 336/4, 50003 Hradec Králové

. . .

Odkaz na mapu zde (klik)

Doprava od autobusového a vlakového nádraží:
Trolejbus č.2 a č.4, zastávka Komenského (cca 100m od hotelu)
Trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice (cca 200m od hotelu)
Jízdenku v hodnotě 20 Kč (nepřestupní jízda) lze zakoupit ve stánku PNS přímo na nádraží.Nebo formou mobilní jízdenky https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka/ – jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
Nebo https://www.dpmhk.cz/hopon/ umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty.

Autem:  Jak se k nám dostanete | EA Hotel Tereziánský dvůr (hotelterezianskydvur.com)

Součástí hotelu je krytý parking za poplatek 100 Kč/pobyt
Příjezd do parkingu z ulice Plácelova, z parkingu je přímý vstup do recepce hotelu

Cena 5 950 Kč

Cena obsahuje snížené vložné za 2 semináře, celodenní stravování ve čtvrtek a pátek, pronájem školících prostor a techniky (školní uspořádání), přípravu materiálů, 1x ubytování (nocleh se snídaní). Ubytování je zajištěno ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích. Rozpis ubytovaných (snažíme se, aby v pokoji byli účastníci z jednoho úřadu, ženy a muži zvlášť) zajišťuje agentura VAVS. Cca 3 týdny před konáním obdrží účastníci program s podrobnými organizačními informacemi.

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

V případě, že požadujete účast na této dvoudenní akci

– bez ubytování (cena akce bez ubytování 4.900 Kč), nebo požadujete
– jednolůžkový pokoj (za příplatek 600 Kč), nebo požadujete
– nocleh navíc již ze středy na čtvrtek (plus 1 250 Kč ve 2-3 lůžk. pokoji, nebo plus 1 900 Kč v 1 lůžk. pokoji),

odešlete objednávku – viz níže a poté nás prosím se svým požadavkem kontaktujte emailem vavs@vavs.cz.

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity – máme omezený počet míst.