865 „Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích v aplikační praxi“

21. 05. 2024
2500 Kč

Olomouc – BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Cca 400m od nádraží směr centrum. Zastávka MHD Vejdovského (linky 1, 5, 7). Možnost parkování u budovy.
Prezence od 8:30, začátek 9:00 – 14:30h,
Akreditace: AK/PV-390/2022


Seminář má být nápomocen úředníkům územních samosprávných celků (zejména obcí) při zajišťování výkonu agendy přestupků na úseku tohoto zákona. Cílem programu je srozumitelným způsobem vysvětlit systematiku platné právní úpravy, její aplikaci ve spojení s jinými právními předpisy (zejména přestupkovým zákonem a zákonem o Rejstříku trestů), podat ucelený rozbor vybraných skutkových podstat přestupků (především přestupků na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku) na praktických příkladech a s oporou v konstantní judikatuře. 

Program:

  1. Koncepce zákona o některých přestupcích – význam a systematika
  2. Vztah k přestupkovému zákonu a zákonu o Rejstříku trestů (evidence přestupků)
  3. K „průřezovým“ přestupkům (§ 2)
  4. Rozbor skutkových podstat přestupků proti veřejnému pořádku
  5. Rozbor skutkových podstat přestupků proti občanskému soužití
  6. Rozbor skutkových podstat přestupků proti majetku
  7. Diskuse a závěr