617 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

21. 04. 2022
2400 Kč

Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, zasedací místnost na krajském úřadu.

číslo akreditace: AK/PV – 432/2019

Program semináře:

  1. Historie evidence obyvatelstva na našem území.
  2. Přehled právních předpisů.
  3. Základní registry a agendové informační systémy veřejné správy.
  4. Zákon o evidenci obyvatel.
  5. Činnosti ohlašovny PRAKTICKY – co ohlašovna vykonává.
  6. Praktické situace a příklady, práce s písemným materiálem, ukázky zapisování do aplikace CzechPoint@office.
  7. Správní poplatky.
  8. Praktická cvičení konkrétních situací – práce s písemným materiálem.

kapacita na tento seminář je již zaplněna

15. 7. lektor Mgr. David Fátor - https://vavs.cz/666-evidence-obyvatel-agendy-ohlasovny-od-a-do-z/