Semináře online

Naši přednášející jsou jen profesionálové s dlouholetou praxí v oboru, spokojenost s obsahem i výkladem je zaručena.

Srpen

Online

18. 08. 2022 08:00 - 14:00

668 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

Mgr. David Fátor krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Online

19. 08. 2022 08:00 - 14:00

669 Nájem bytu a prostor sloužících podnikání

Mgr. Bc. Zdena Paukertová právnička se zaměřením na nájmy a nájemní právo s letitými praktickými zkušenostmi

Září

Online

01. 09. 2022 08:00 - 13:00

654 Mezinárodní smlouvy a cizozemské listiny v praxi matrik

Bc. Pavlína Bartáková V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Online

02. 09. 2022 08:00 - 14:30

670 „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ e-Legalizace

Bc. Pavlína Bartáková V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Online

06. 09. 2022 08:00 - 13:00

671 „Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z, webinář“

Mgr. David Fátor krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Online

08. 09. 2022 08:00 - 14:30

672 Správní řízení – matrika

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Brno

09. 09. 2022 09:00 - 15:30

660 „Vidimace a legalizace od A do Z“ e-Legalizace

Bc. Pavlína Bartáková V r. 1984 začala pracovat na úseku matrik a ověřování. V průběhu let pracovala na všech stupních matričních úřadů: na úřadu obecním, městském, magistrátu města a krajském úřadě. V letech 2008-2018 působila na pozici matrikářky Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době, od r. 2019, působí na Ministerstvu vnitra, a to na odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha (odborná příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství). Je autorkou příručky „Vidimace a legalizace“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoj veřejné správy České republiky pro období 2014 —2020“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125, rok 2021).

Praha

13. 09. 2022 09:00 - 13:15

673 Vedení KRONIKY obce, města

Mgr. Jiří Klusoň právník odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury

Online

13. 09. 2022 08:00 - 13:30

674 Nájem bytu a prostor sloužících podnikání, webinář

Mgr. Bc. Zdena Paukertová právnička se zaměřením na nájmy a nájemní právo s letitými praktickými zkušenostmi

Online

15. 09. 2022 08:00 - 14:30

675 „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ e-Legalizace

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Říjen

Praha

04. 10. 2022 09:00 - 14:00

676 Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi

Mgr. David Fátor krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Online

06. 10. 2022 08:00 - 14:00

677 Přestupky v dopravě – prakticky, webinář

Mgr. Leoš Staněk Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic

Online

07. 10. 2022 08:00 - 14:30

678 „Vidimace a legalizace od A do Z, webinář“ e-Legalizace

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Brno

13. 10. 2022 09:00 - 14:00

678 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

Mgr. Jaroslava Ježková praxe od r. 1986 v oblastech evidence obyvatel, vidimace a legalizace, matrika. Do listopadu 2021 působila jako vedoucí odd. matrik a státního občanství na KÚ v Liberci.

Zlín

14. 10. 2022 09:00 - 14:00

679 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

Mgr. Jaroslava Ježková praxe od r. 1986 v oblastech evidence obyvatel, vidimace a legalizace, matrika. Do listopadu 2021 působila jako vedoucí odd. matrik a státního občanství na KÚ v Liberci.

Online

20. 10. 2022 08:00 - 14:00

681 Státní symboly a symboly územních samosprávných celků, webinář

JUDr. Jitka Morávková Právnička se zaměřením na veřejnou správu, specializující se především na oblast matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů; v letech 2002 až 2021 působila v odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR, naposledy jako vedoucí odd. matrik a ověřování.

Listopad

Hradec Králové

24. 11. 2022 - 25. 11. 2022 08:00 - 13:00

Dvoudenní seminář pro přestupkáře 24.-25. 11. 22

Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M. Právník, ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy MPO. Lektor a zkušební komisař IVS Praha. Člen prac.skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci veř.pořádku, obč.soužití a majetku. Autor mnoha odborných publikací a komentářů z oblasti přestupkového práva. Mgr. Pavlína Kroupová právník, lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.