703 „Judikatura na úseku matrik I, webinář“

09. 02. 2023
2400 Kč

online od 8:00


číslo akreditace AK/PV-672/2022

Judikatura na úseku matrik I, webinář je určen pracovníkům veřejné správy, zejména matrikářům, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik. Důraz je kladen především na seznámení s významnými soudními rozhodnutími v této oblasti, jejich výklad a práci s nimi.

Program:

ÚVOD DO SOUDNÍ SOUSTAVY ČR, ZÁVAZNOSTI JUDIKATURY A PRÁCE S NÍ

  • Základní seznámení se soudní soustavou ČR a možnostmi přezkumu matriční činnosti
  • Vysvětlení základních principů závaznosti české judikatury
  • Objasnění práce s judikaturou v rámci matriční praxe
  1. VYBRANÁ JUDIKATURA K PROBLEMATICE JMÉNA A PŘÍJMENÍ
  • Seznámení s významnou a aktuální judikaturou krajských soudů, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu k problematice jména a příjmení
  • zápisy neobvyklých a zdrobnělých jmen,
  • změna příjmení ve správním řízení (důvody a limity změny, zdvojená příjmení, změna příjmení za trvání manželství, změna příjmení nezletilých, změna rodného příjmení)
  • Vliv relevantní judikatury na aplikaci dotčených zákonných ustanovení
  1. VYBRANÁ JUDIKATURA K ZÁPISŮM DO MATRIČNÍCH KNIH

Relevantní aktuální judikatura k opravě zápisu v matriční knize