Praha – 586 Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z, lektor Mgr. David Fátor – krajský metodik s více než 16letou praxí

01. 01. 1970

Praha, Pátek, 12 listopadu, 2021, 09:00 - 14:00

Mgr. David Fátor – krajský metodik správních činností EO, OP a CD. Bývalý vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na libereckém magistrátu, kde působil více než 12 let.

Zasedací místnost. Penzion Milk Inn – součást areálu mlékárny Pragolaktos, Českobrodská 1174

Rezervace jsou pro tuto událost uzavřeny

Prezence probíhá od 8:30, vždy půl hodiny před začátkem semináře.

Lektor Mgr. David Fátor, metodik správních činností krajského úřadu Libereckého kraje – evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady

Program semináře:

  1. Historie evidence obyvatelstva na našem území.
  2. Přehled právních předpisů.
  3. Základní registry a agendové informační systémy veřejné správy.
  4. Zákon o evidenci obyvatel.
  5. Činnosti ohlašovny PRAKTICKY – co ohlašovna vykonává.
  6. Praktické situace a příklady, práce s písemným materiálem, ukázky zapisování do aplikace CzechPoint@office.
  7. Správní poplatky.
  8. Praktická cvičení konkrétních situací – práce s písemným materiálem.
mapa není k dispozici

kapacita na tento seminář je již zaplněna