Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

Nadcházející události:
Je nám líto, ale momentálně nejsou žádné události

Vzdělávací program Evidence obyvatel je určen úředníkům, zejména pracovníkům ohlašoven a starostům a místostarostům v obcích, kde není zařazen úředník podle zákona č. 312/2002 Sb., a to zejména v souvislosti s nutnou znalostí příslušných právních předpisů hmotného i procesního práva s akcentováním změn, přijatých novým Občanským zákoníkem.

Hlavními cíle semináře

  • Výklad základních institutů ZR a ISVS a zejména pak agend evidence obyvatel
  • Dobrá orientace v právních předpisech
  • Schopnost samostatně a správně postupovat v rámci daných působností

PROGRAM:

  1. Historie a vývoj evidence obyvatelstva na našem území
  2. Přehled právních předpisů
  3. Základní registry a informační systémy veřejné správy
  4. Zákon o evidenci obyvatel

         Definice, pojmy, subjekty údajů, výkon státní správy, územní členění státu a územní samospráva, ISEO – obsah, zapisovatelé a uživatelé, zdroje ISEO – příklady z praxe.

  • Poskytování údajů z ISEO

         Rozsah a zákonné vymezení, poskytování údajů z ISEO a z manuálních evidencí, speciální součinnost.

  • Trvalý pobyt

         Definice, trvalý pobyt narozeného dítěte, praktické příklady – zápis dítěte, jehož oba rodiče jsou státní občané ČR;  jeden rodič ČR a druhý cizinec;  oba rodiče cizinci. Zápis do ISEO – dítě narozené jako cizinec, k němuž bylo určeno otcovství občanem ČR až po jeho narození.

         Změna místa trvalého pobytu – osobní podání, podání na základě zákonného zastoupení a na základě zmocnění. Povinnosti občana. Povinnosti ohlašovny. Zvláštní postupy ohlašovny a výklad k postupům podle správního řádu.

  • Správní poplatky

      8. Kontrola výkonu přenesené působnosti


Akreditace: MV ČR

Osvědčení: Účastníci obdrží osvědčení dle § 20 zákona 312/2012 Sb.

BONUS:  Vylosovaný účastník semináře obdrží dárkový balíček