602 NOVELA zákona o ověřování od 1. 2. 2022 „Ověřování v praxi – Vidimace a legalizace“

04. 02. 2022
2200 Kč

V některých paragrafech zákona se od 1. 2. 2022 mění pojem LISTINA na nový pojem DOKUMENT. Dále dochází ke změně zákonného zmocnění využití údajů z agendových informačních systémů při provádění ověřování.

číslo akreditace: AK/PV-434/2019

Program:

  1. Přehled právních předpisů a informací MV
  2. Základní registry a využívání referenčních údajů ze ZR a IS při ověřování
  3. Působnost na úseku vidimace a legalizace
  4. Vidimace – praktické ukázky viditelných zajišťovacích prvků, listiny opatřené viditelnými zajišťovacími prvky
  5. Legalizace – příklady z praxe

Vybraná společná ustanovení

  1. Správní poplatky – výklad
  2. Správní řád
  3. Notářský řád – rozdíly mezi zákonem o ověřování a notářským řádem
  4. Kontrola výkonu přenesené působnosti