Obchodní podmínkyVzdělávací Agentura pro Veřejnou Správu ®

VAVS s.r.o.

Obchodní podmínky

I. Přihláška na seminář
a. Závaznou přihlášku na seminář zašle účastník elektronicky z webových stránek pořadatele www.vavs.cz do termínu uzávěrky přihlášek semináře (5 dní před termínem konání semináře) pořadateli semináře.
b. Po termínu uzávěrky je nezbytné konzultovat přihlášení telefonicky, přihlášení je možné v případě
dostatečné kapacity školicích prostor po odsouhlasení pořadatelem semináře.
c. Závazná přihláška je platná po obdržení potvrzovacího emailu od pořadatele. Přílohou potvrzovacího emailu je faktura/daňový doklad.

II. Úhrada semináře
a. Objednavatel semináře odesláním závazné přihlášky akceptuje tyto obchodní podmínky a výši smluvní ceny vložného semináře, která je stanovena dohodou smluvních stran.
b. Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu vložného semináře na účet pořadatele převodem (variantně v hotovosti při prezenci po vzájemné dohodě s pořadatelem semináře). Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním a specifickým symbolem, uvedenými na faktuře, která tvoří přílohu potvrzovacího emailu.

III. Daňový doklad
a. Daňový doklad/faktura je zasílán pořadatelem jako příloha potvrzovacího emailu. Splatnost faktury je 14 dní.

IV. Stornovací podmínky
a. Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 5 dnů před zahájením semináře.
b. V případě storna semináře ve lhůtě kratší než 5 dní se vložné nevrací.
c. Místo přihlášeného pracovníka lze vyslat na seminář náhradníka.

V. Ochrana osobních údajů
a. Pořadatel semináře se zavazuje nakládat s osobními údaji tak, jak ukládá příslušná platná legislativu ke dni odeslání přihlášky na seminář (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění).
b. Účastník semináře odesláním závazné přihlášky na seminář souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, datum a místo narození) pořadatelem semináře pro účel vystavení osvědčení dle §20 zákona o úřednících 312/2002 Sb.

VI. Užívání cookies
Ze zákona můžeme na vašem zařízení ukládat pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Analytické ani jiné cookies náš web neukládá. Dalším prohlížením stránek s užíváním těchto cookies souhlasíte.

Jak se přihlásit na seminář

V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte přihlášku u příslušného semináře.

Po vyplnění a odeslání přihlášky odkliknutím „objednat“ Vám budou obratem zaslány 2 potvrzující e-maily:

  1. Potvrzujeme přijetí Vaší přihlášky na seminář … zkontrolujte prosím, zda jste nám zaslali jméno, datum a místo narození všech přihlášených účastníků (údaje nutné k vystavení osvědčení dle §20 zákona o úřednících 312/2002 Sb.). Děkujeme. Osobní údaje účastníků nám můžete jednoduše zaslat odpovědí na tento potvrzovací e-mail.  Podmínkou účasti na semináři je úhrada faktury, která Vám přijde v následujícím e-mailu během cca 15 minut. 

Jelikož některým uživatelům, díky vysoké ochraně webu obce/města, e-maily s přílohami automaticky chodí do tzv. „nevyžádané pošty“, zkontrolujte si prosím i tuto schránku. Je-li ve složce „nevyžádaná pošta“ e-mail s přílohou, je potřeba tento e-mail, jehož součástí je příloha, „přetáhnout“ do složky „doručená pošta“ – poté se ve složce „doručená pošta“ zobrazí a je k dispozici i příloha.

  1. Potvrzujeme přijetí Vaší přihlášky na seminář …  + FAKTURA v přílozeProsíme, abyste při platbě dodržovali variabilní a specifický symbol, který je uvedený na faktuře. Jinak nejsme schopni přiřadit platbu k Vaší objednávce.

Informace pro přihlášené účastníky online seminářů:

  • Cca 3-4 dny před konáním semináře vám zašleme přímo do vašeho e-mailu (dle vyplněné přihlášky) podkladové materiály od lektora a další doplňující informace.
  • 1 den před konáním akce (hned ráno v 8,00 hodin) vám zašleme odkaz/link a přístupová hesla. Zkontrolujte prosím vždy i nevyžádanou poštu.
  • Na seminář se budete připojovat přes aplikaci ZOOM. Připojit se můžete přes webovou stránku (doporučujeme připojení přes Google Chrome), nebo si aplikaci můžete předem stáhnout do svého počítače. Návod, jak se připojit na online seminář najdete zde. Prosíme, při přihlášení do aplikace ZOOM uvádějte své jméno a úřad, ze kterého se hlásíte – usnadníte nám tak identifikaci účastníků.

Děkujeme Vám za důvěru. Věříme, že seminář proběhne k Vaší plné spokojenosti a budeme se moci těšit na opětovné setkání.

Instrukce pro účastníky našich prezenčních seminářů:

  • prezence probíhá vždy půl hodiny před začátkem semináře.
  • Materiály, psací potřeby (blok, tužka) a občerstvení budou zajištěny v místě konání.

Osvědčení zasíláme na emailovou adresu, ze které jste se přihlásili/nebo ze které jste byli přihlášeni (personální úsek), a to většinou hned druhý den, nejdéle do 7 dnů po konání semináře.

Děkujeme. V případě dotazů prosím využijte náš e-mail vavs@vavs.cz nebo tel. 739 541 564, 776 003 227.