Naši lektoři

Tvoří jen kvalifikovaní profesionálové s dlouholetou praxí

Mgr. Pavlína Kroupová

právník

Lektorka Institutu pro veřejnou správu (Benešov), vedoucí odd. přestupků a voleb, Krajský úřad Libereckého kraje.

Řízení o přestupcích dle zákona 250/2016 Sb. v praxi

Mgr. Leoš Staněk

právník

Vedoucí oddělení přestupků, odbor správních agend, Magistrát města Pardubic

Přestupky v dopravě – praktickyMgr. Jaroslava Ježková

právník

Vedoucí oddělení matrik a státního občanství -Krajský úřad Libereckého kraje.

Občanský zákoník v matričních agendách

Svatební obřad od A do Z pro oddávající a matrikáře

Evidence obyvatel – agendy ohlašovny od A do Z

Ověřování v praxi – vidimace a legalizace

Vedení matrik

Ing. Hana Kolářová

bývalá ředitelka ČIŽP

Konzultantka v oblasti životního prostředí, bývalá ředitelka ČIŽP Oblastního inspektorátu Liberec.

Kontrolní činnost obecních úřadů v oblasti životního prostředí – praktickyJUDr. Luboš Průša

advokát, specializace veřejná správa

Obecní a krajský zastupitel, bývalý starosta, krajský radní, ředitel Krajského úřadu.

Správní řád

Zadávání veřejných zakázek v praxi veřejných zadavatelů zejm. obcí, měst a krajů

Mgr. Jakub Jáč

Právník

Právník s praktickými zkušenostmi z oblasti nájemního práva.

Nájem bytu a prostoru sloužícího podnikáníMgr. Martin Hanuš, LL.M.

Právník

Právník s praktickými zkušenostmi z oblasti nájemního práva.

Nájem bytu a prostoru sloužícího podnikání